Foto: Martin Sivertsen

Annonse


Hva handler DVD-saken om?

Foto: Martin SivertsenEtter å ha fulgt prosessen mot Jon Lech Johansen hele denne uken, er det ikke så lett å vite hva denne rettsaken egentlig handler om.

Forsvaret og aktoratet synes på hver sin side å ha en ganske klar oppfatning av hva som er det sentrale tema i rettsforhandlingene. Men disse meningene er slett ikke forenlige med hverandre.

Etter straffelovens paragraf paragraf 145 står Johansen tiltalt «for ved å ha brutt en beskyttelse eller på lignende måte uberettiget skaffet seg adgang til data som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske midler og ved å ha voldt skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap eller å ha medvirket til dette.»

Men hvilke sentrale spørsmål er det dommerne må forholde seg til når de skal bestemme hvorvidt Johansen skal straffes eller ikke?

Økokrims statsadvokat Inger Marie Sunde.

Hva er viktig?

Forsvaret kritiserer stadig vekk statsadvokat Inger Marie Sunde for å stille spørsmål og bruke store mengder tid under bevisføringen på forhold som Johansens advokat Halvor Manshaus ikke mener er relevante i forhold til tiltalen.

– Johansen har laget et grensesnitt til et dataprogram, som tillater folk å lage kopier av DVD-plater. Slike kopier har folk lov til å lage, og hva man måtte gjøre utover dette er ikke Johansen ansvarlig for, sier Manshaus til ITavisen.no.

Piratkongen Jon?

Sunde insisterer på sin side at Johansens forhold til piratkopiering, Linux, og spillernøkler så absolutt er relevante i retten. Kanskje desto mer etter fredagens overraskende tillegg til tiltalen?

– Poenget her er at denne gjengen har skaffet seg full kontroll over hemmelighetene til CSS, slik at de selv kunne bestemme i hvilken grad DVD-filmer skulle være beskyttet i fremtiden, sier Sunde til ITavisen.no.

Medvirkning

Gjennom sine spørsmål og vitner later det til at Sunde forsøker å male et bilde av Johansen som leder og koordinator i en kriminell hackergjeng hvis hovedintensjon med å knekke CSS-beskyttelsen er å ødelegge for filmindustriens forretningsvirksomhet og spre bedriftshemmeligheter for alle vinder.

– Det strafferettslige medvirkningsforholdet er sentralt i denne saken, undestreker Sunde.

Johansen og Manshaus diskuterer saken i pausen.

– Jeg har ikke brutt loven

19-årige Jon Lech Johansen har selv alltid hevdet uskyld i saken.

– Jeg skjønner ikke hva Sunde egentlig mener, men jeg tror retten vil komme frem til at det ikke er foretatt noe ulovlig i denne saken, sier Johansen til ITavisen.no.

Johansen var 15 år gammel da han og et par andre entusiaster/gjengkriminelle (alt etter hva slags oppfatning man har) utviklet og spredte dekrypteringsprogrammet DeCSS, som altså tillater en å få tilgang til innholdet på DVD-plater uten å ha lisensiert avspillingsutstyr.

Forbrukerrettigheter

Selve tiltalen har blitt endret flere ganger de siste årene, men Økokrim hevder i siste versjon at «Adgangen var uberettiget fordi DVD-filmene var solgt med forutsetning om at brukeren skulle bruke autorisert avspillingsutstyr og respektere kopibeskyttelsen. Tilegnelsen av filmene i ubeskyttet form har voldt skade fordi rettighetshaverne ikke lenger har vern mot uberettiget spredning av filmene.»

– Spørsmålet er om man skal ha lovlig tilgang på ting man har kjøpt. Jeg er jo tiltalt for å bruke DeCSS på egne filmer, og gjøre det mulig for andre å skaffe seg tilgang på sine filmer, sier Johansen til ITavisen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse