deskill.

Annonse


Frimerke på e-post

deskill.Tanken om frimerke på E-post dukker igjen opp i IBM Journal. Men det er ikke for å gjøre ISP-ene rikere. Dene gang handler det om å beskytte seg mot søppelpost. I en lengre artikkel drøftes mulighetene for å finne metoder som gjør det kostbart å sende ut søppelpost. Hva som er søppel er det mottakeren som avgjør.

Gebyr for å plage

Modellen som skisseres gjør det mulig for deg å sette en prislapp på e-postkassa di. Vil noen sende deg e-post må de forplikte seg til å betale den prisen du har bestemt. Men det er selvsagt opp til deg om du vil la avsenderen slippe. Slik kan kolleger og venner fortsatt nå deg helt gratis, mens selskaper som står for masseutsendelser av uønsket reklame må betale for å ha forstyrret deg.

Rask rikdom

Om et slikt opplegg ville fungere i praksis er imidlertid tvilsomt. Men tanken er like vel besnærende. E-post uten «frimerke» slipper ikke inn i postkassa. Sender du store filer med søppel skal du få betale så det svir. Jeg kunne blitt styrtrik på all søpla som dumper ned i postkassa mi til alle døgnets tider.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse