Barneporno

Annonse


Russland gir verden barneporno

BarnepornoDistribusjon er ikke det samme som produksjon. I følge russiske myndigheter blir det ikke produsert mer barneporno i landet enn i andre land, selv om det ikke er direkte ulovlig.

Nå må Russland tåle kritikk fra omverdenen fordi de ikke gjør nok for å forhindre spredningen av barneporno.

Big business

Russisk lov skiller ikke mellom forskjellige typer pornografi. Derfor behandles barneporno og dyreporno på lik linje med «vanlig» pornografi.

Russland har hittil ikke gjort noe for å endre lovgivningen slik at de ikke kan utnyttes lengre.

Når man ser på tallene forstår man kanskje hvorfor. Bare i år har russisk politi funnet omtrent 3,000 nye sider basert i Russland som inneholder bilder av mindreårige. Hver av disse sidene tjener i følge BBC News over 200.000 kroner hver måned. Det blir totalt 600 millioner norske kroner. En sum myndighetene ikke kan ignorere når de krever inn sin skatt.

Kriminelle

I følge politiet i Russland drives de aller fleste av disse sidene av kriminelle organisasjoner. Organisert kriminalitet eller mindre organisasjoner bruker sidene til å finansiere sin virksomhet.

De mener også at det foreligger bevis på at kjente terrorister bruker slike sider for å skaffe seg penger.

Ny lov

Nå er imidlertid en lovendring på vei i Russland. Det russiske parlamentet -Dumaen- skal vedta en ny lovtekst. Den nåværende loven sier at alt er lovlig å filme så lenge politiet ikke kan bevise at en medvirkende er yngre en fjorten år.

Foreløpige utkast tyder ikke bare på at barneporno blir ulovlig, men skal også gis en strafferamme på 6 år. Både for distribusjon og produksjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse