Hacking datainnbrudd ill.

Annonse


Alarm om Internett-sikkerhet

Hacking datainnbrudd ill.Amerikanske forskere har kjørt simulerte angrep på sentrale nettsenter i Nord-Amerika og andre deler av verden. Resultatene viser at dagens infrastruktur er mer sårbar enn den som var til stede for få år siden.

I Internetts spede barndom var det flere små sentre for ruting av Internettrafikk. I dag ser vi at færre men større selskaper dominerer trafikken på nettet.

Ved å ta ut noen få, strategiske punkter vil terrorister kunne lamslå store deler av nettrafikken.

Big business

Lederen for prosjektet, Dr. Grubesic ved University of Cincinnati sammenligner Internett med moderne lufttrafikk.

-Ved å slå ut store trafikksenter som Chicagos O’Hare flyplass vil flytrafikken i hele USA merke ringvirkningene, selv om man ikke skal innom Chicago, sier professoren til BBC News.

På samme måte vil man kunne merke virkningene av at store nettleverandører blir angrepet. Først og fremst vil nettilgangen i mer grisgrendte strøk få merke slike angrep. Nettbrukere i store byer vil sannsynligvis få rutet trafikken sin via andre leverandører.

Kommersialisering

I Internetts barndom var infrastrukturen mer desentralisert. Dersom en nettleverandør ble angrepet da, ville de aller fleste få omdirigert trafikken sin.

Med dagens kommersialisering av Internett ligger mye mer av trafikken på få store aktører. Som et resultat av dette blir hele Internett mer sårbart for angrep.

New York

Som et eksempel kan nevnes at ved angrepene på World Trade Center i fjor, ble en større nettleverandør lammet.

Dette resulterte i at store deler av delstaten New York var uten nettilgang i flere dager.

-Viktigheten av at systemene kan omdirigere trafikk og har redundante systemer, er åpenbar i tilfelle en liknende krise, sier Dr. Grubesic.

Den komplette undersøkelsen vil bli offentliggjort i løpet av februarutgaven av tidsskriftet Telematics and Informatics.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse