Deskill

Annonse


30 000 rammet av ID-tyveri

DeskillI flere land – deriblant Norge – har det forekommet enkelttilfeller der kriminelle har misbrukt uskyldiges identitet til å skaffe seg penger, varer og tjenester. Men saken som nå rulles opp i USA har et omfang som ikke tidligere er sett.

– Vi vet om rundt 30 000 ofre – og antallet stiger hver dag, sier USAs riksadvokat James Comey til CNN.

Loppet 30 000

Han sier at de tre mennene som nå er tatt ved hjelp av noen få tastetrykk bidro til at lommene til titusener av amerikanere ble tømt.

– De tok både identiteten og pengene, og etterlot dem uten noen form for sikkerhet, sier Comey.

Flere av ofrene fikk nærmest ødelagt livet sitt av tyveriet. De møtte stengte dører hos myndighetene, siden andre hadde lagt beslag på personnumrene deres. De opplevde å være velbeslåtte én dag, for så å være uforklarlig blakke den neste.

Enkelte så ingen annen utvei enn å erklære seg selv død. Bare slik kunne de komme seg ut av uføret. Det tar tid å skaffe seg ny identitet, ny konto og nye kort.

Usikre personnumre

USAs system for registrering av personer – social security number – er lettere å trikse med enn det norske personnummersystemet. Slike numre lett tilgjengelige. Ikke sjelden ligger de ute på nettet i åpne registre.

En av de siktede er 33 år gamle Philip Cummings, en brite bosatt i New York. Han skal ha brukt servicekontoret i bedriften han jobbet i til å få tak i koder som ga han tilgang til kundenes kredittopplysninger. Disse opplysningene solgte han videre til et kriminelt nettverk som produserte falske papirer og kredittkort i stor stil.

De to andre siktede er Linus Baptiste (43) og Hakeem Mohammad (37).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse