Overvåking

Annonse


Pentagon med Storebror-system

OvervåkingDette skriver MSNBC.

I følge nettstedet skal det nye systemet først utvikles i forsvarsøyemed, men meningen er at det skal overlates til sivile myndigheter i etterkant. Hva disse vil bruke systemet til, er opp til politikerne å avgjøre.

Rask avdekking

Systemet, som betegnende nok har fått navnet «Total Information Awareness System» (TIAS) baserer seg på tre grunnpilarer: Avdekking og analyse av enkeltindividers bevegelser og til slutt analyse av mønsteret i de samme bevegelsene.

Resultatet skal i følge Pentagon bli at man raskt kan avdekke om noen oppfører seg som en terrorist på nettet. Om en person for eksempel kommer inn i USA på mandag, tar flytimer på tirsdag, kjøper seg et skytevåpen på onsdag og et arsenal av plategift på torsdag og leier seg et småfly på fredag, vil TIAS-systemet kunne fange opp dette som et mulig terrormønster.

Kontroversielll leder

Lederen for forsvarsenheten som utvikler systemet er ikke ukjente John Poindexter, som i sin tid var sikkerhetsrådgiver for president Ronald Reagan. Han sto med begge beina i Iran-Contras-skandalen, og ble dømt for løgn. Men gikk fri fordi han fikk immunitet i forbindelse med sin vitnestatus.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse