Hopp til navigasjon Hopp til innhold

USA vil øke sikkerheten

De folkevalgte har nå godkjent det offentlige amerikanske initiativet for å øke bevisstheten rundt datasikkerhet.

Forslaget har allerede vært oppe til høring og blitt godkjent av senatet. Nå som representantenes hus også har godkjent loven mangler den bare presidentens underskrift for å bli offisiell.

Loven går ut på at den amerikanske stat skal pøse store summer inn i utdanning og bevisstgjøring av folket med hensyn på datasikkerhet.

Kritikerne mener at dette bare er å kaste bort skattebetalernes penger så enkelte firmaer og institusjoner kan boltre seg med god økonomi noen år. Men jevnt over blir forslaget tatt godt i mot blant universiteter og bransjen.

Postene

Staten skal bruke $900 millioner over de neste fem årene. De skal fordeles på rekruttering til utdannelse og forskning.
* $275 millioner skal brukes til forskning på høyt nivå. Det vil si forskere med doktorgrader og professorater. Forskningen skal dreie seg om «sikkerhet i datasystemer».
* $233 millioner skal gis til forskningsprosjekter på ni spesifikke områder innen sikkerhet. Blant disse er kryptografi, privatliv, trådløs sikkerhet og teknikker for bekjempelse av datakriminalitet.
* $140 millioner skal gå til rekruttering av vitenskapsmenn innenfor datasikkerhet som kan gi større fokus på utviklingen av datasikkerhet.
* $95 millioner gis til universiteter og høgskoler for å sette opp studier innen datasikkerhet.
* $90 millioner til å skaffe nyutdannede sikkerhetseksperter praksisplasser i arbeidslivet.
* $32 millioner til forskning innen nettverkssikkerhet. Forskningen må gjerne være langsiktig og ha «høy risiko».
* $25 millioner til rekruttering av nyutdannede dataingeniører for sikkerhetsjobber.