Annonse


USA vil øke sikkerheten

Forslaget har allerede vært oppe til høring og blitt godkjent av senatet. Nå som representantenes hus også har godkjent loven mangler den bare presidentens underskrift for å bli offisiell.

Loven går ut på at den amerikanske stat skal pøse store summer inn i utdanning og bevisstgjøring av folket med hensyn på datasikkerhet.

Kritikerne mener at dette bare er å kaste bort skattebetalernes penger så enkelte firmaer og institusjoner kan boltre seg med god økonomi noen år. Men jevnt over blir forslaget tatt godt i mot blant universiteter og bransjen.

Postene

Staten skal bruke $900 millioner over de neste fem årene. De skal fordeles på rekruttering til utdannelse og forskning.
* $275 millioner skal brukes til forskning på høyt nivå. Det vil si forskere med doktorgrader og professorater. Forskningen skal dreie seg om «sikkerhet i datasystemer».
* $233 millioner skal gis til forskningsprosjekter på ni spesifikke områder innen sikkerhet. Blant disse er kryptografi, privatliv, trådløs sikkerhet og teknikker for bekjempelse av datakriminalitet.
* $140 millioner skal gå til rekruttering av vitenskapsmenn innenfor datasikkerhet som kan gi større fokus på utviklingen av datasikkerhet.
* $95 millioner gis til universiteter og høgskoler for å sette opp studier innen datasikkerhet.
* $90 millioner til å skaffe nyutdannede sikkerhetseksperter praksisplasser i arbeidslivet.
* $32 millioner til forskning innen nettverkssikkerhet. Forskningen må gjerne være langsiktig og ha «høy risiko».
* $25 millioner til rekruttering av nyutdannede dataingeniører for sikkerhetsjobber.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse