Biljard

Annonse


Smart biljardbord

BiljardJuks, vil kanskje ekte biljardentusiaster si. Men det er neppe trolig at dette bordet noen gang vil finne veien inn i baren. Da vil jo moroa forsvinne.

Forskerne ved universitetet i Aalborg, som har publisert sine resultater i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet New Scientist, er først og fremst interessert i å bevise sin teori.

Kamera og laser

Ved hjelp av kamera og laserteknologi klarer bordet å lære hvordan man blir den perfekte biljardspiller. Kameraet er montert over bordet og følger med på biljardkulas gang. Ved hjelp av et finmasket nett av laserstråler beregnes koordinatene.

Perfekt trener

En datamaskin kalt «James» analyserer så materialet, og tar høyde for vekt, tyngdekraft, egenskaper ved køen (friksjon, krittmengde etc.). På rent vitenskapelig vis beregnes dermed hva som skal til for å treffe hullet og andre kuler – selvsagt sammenholdt med spillets regler, som er lagt inn som parametre på forhånd.

Spillerne får deretter muntlig beskjed av James hva de skal gjøre. Samtidig markeres den gunstigste retningen for kula med laserstrålene.

Forskerne har for en stor del basert seg på Microsofts hjelpeassistenter i Office. De tror først og fremst at teknologien vil komme til nytte innen helsesektoren, men valgte å bygge den inn i et biljardbord først.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse