Sparken 2

Annonse


Telenor Mobil sparker 216

Sparken 2Nyheten kommer ikke uventet. Nedbemanningen i Telenor-konsernet har allerede pågått i flere uker. Utenom Telenor Mobil har hittil 1.000 ansatte blitt varslet om at de er overtallige.

216 av 1600

Nå står Telenor Mobil for tur. Av selskapets 1600 ansatte, skal 216 årsverk bort. Administrerende direktør Invild Myhre beklager at selskapet må nedbemanne, men sier det ikke var noen vei utenom i dagens vanskelige marked.

– Det er smertefullt å måtte gå til nedbemanninger i et selskap med så mange høyt kvalifiserte medarbeidere som har bidratt til Telenor Mobils suksess. Men når vekstkurven på inntektssiden nå er brutt, må også kostnadskurven brytes tilsvarende, sier Ingvild Myhre i en kommentar.

Utgiftskutt ikke nok

– Vi har foretatt kraftige reduksjoner i alle andre utgifter, men kommer dessverre ikke utenom en reduksjon også av antallet tilsatte.

Kostnads- og effektiviseringsprosjektet i Telenor har fått navnet Delta 4, og innebærer nye tider i den tidligere monopolisten.

Telenor Mobil sier i pressemeldingen at økningen i inntektene fra SMS og andre mobiltjenester flater ut, i tillegg til at den kraftige veksten i antall abonnementer er over.

-Dette gjør at Telenor Mobils kostnadsnivå er blitt for høyt, med overkapasitet på bemanningssiden, skriver selskapet.

De 1.000 som tidligere har måttet forlate selskapet, var ansatt hovedsaklig i Teleservice, Kundeservice og Divisjon Driftstjenester i Telenor Business Solutions.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse