Satellitt

Annonse


Satellitter enkle å hacke

Satellitt

For å bedre informasjonsflyten rundt jorden bruker det amerikanske militæret, secret service og det amerikanske luftfartsverket kommersielle kommunikasjonssatellitter til å sende og motta informasjon.

Men i en ny rapport som er laget av myndighetene, viser det seg at dette er et sjansespill. Satellittene er nemlig så å si uten beskyttelse om angrep og avlytting.

Eksploderer

I følge rapporten kan falske kommandoer som sendes til en satellitt faktisk få denne til å selvdestruere i beste Mission:Impossible stil..

Nesten alle data som går til og fra disse satellittene er ukryptert. Allikevel stod kommersielle satellitter for 45 % av all kommunikasjon mellom USA og Kuwait under Gulf-krigen, skriver New Scientist.

Datavirus

Den engelske sikkerhetskonsulenten John Locker oppdaget i juni i år at NATOs egne bilder fra Balkan kunne avlyttes og tas ned via helt vanlig parabolutstyr. NATO benyttet seg da av den gamle Telstar II satellitten.

Hackere kan også ødelegge en satellitt ved å sende et virus til den, forkledd som et vanlig kommandosignal.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse