NRK digital-TV

Annonse


Norges Televisjon eneste søker

NRK digital-TVIkke uventet kom den fra Norges televisjon, samarbeidsselskapet mellom NRK og TV2. NTV overleverte sin søknad klokken 14 tirsdag ettermiddag.

Glad kulturminister

– Jeg er glad for at våre to største kringkastingsselskaper gjennom sitt felles selskap Norges Televisjon ønsker å ta ansvar for å digitalisere også det siste av de viktigste kringkastingsnettverkene, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i en pressemelding.

Fra før av er radionettet digitalisert i det sakalte DAB (Digital Audio Broadcasting)-nettet, men det finnes så å si ikke mottakere som kan bruke det.

Vil vurdere grundig

– Dette er ikke minst viktig for å kunne gi et digitalt fjernsynstilbud til seere som av ulike grunner ikke mottar digitale sendinger via kabelnett eller egen parabolantenne. For myndighetene er det imidlertid også viktig å påse at et eventuelt bakkenett blir bygget ut på et sunt forretningsmessig grunnlag. Vi kommer derfor til å gjennomføre en grundig vurdering av søknaden, understreker statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

Avgjøres på nyåret

Det britiske konsulentselskapet Analysys skal bistå konsesjonsmyndighetene, Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet, i å vurdere søknaden.

– Selskapet skal bl.a. foreta en vurdering av den forretningsmessige realismen i prosjektet til Norges Televisjon, heter det i pressemeldingen.

Departementene tar sikte på å ferdigbehandle søknaden i løpet av første kvartal 2003.

Kontroversielt

I forkant av søknaden har det gått en hefig debatt mellom Norges televisjon-sjefen Tor Fuglevik og blant andre IKT Norges leder Per Morten Hoff. Hoff mener at et digitalt, bakkebasert TV-nett ikke er nødvendig, siden Internett på sikt vil kunne dekke behovet på en billigere og mer fleksibel måte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse