Bredbånd?

Annonse


USA bredbånds-sinke

Bredbånd?En fersk undersøkelse fra det amerikanske handelsdepartementet viser at bare ti prosent av de oppkoblede husstandene benytter seg av bredbåndet.

I tillegg er bare halvparten av den amerikanske befolkningen koblet til internett, en andel som ligger et godt stykke under mange land i Europa.

Drømmepriser

Rapporten fra det amerikanske handelsdepartementet viser at både Taiwan, Sør-Korea, Hong Kong og Canada kan vise til en høyere andel brebåndsabonnement enn USA.

Gjennomsnittlig koster et abonnement 20 dollar i måneden i USA, men få amerikanere er villige til å betale for oppkoblingen. 70 prosent av de som deltok i undersøkelsen hevdet prisen var så høy at de ikke var interessert.

For rodens skyld nevner vi at dette er drømmepriser i forhold til Norge. Her billigste bredbånd koster godt over 20 dollar, som er 147 norske kroner.(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse