Annonse


– Staten må bygge bredbånd

Hagen innser at bredbåndsutbyggingen i Norge har stoppet opp, og at Staten nå må kjenne sin besøkelsestid.

– Hittil har Frp vært negative til en sterk offentlig medvirkning, men jeg tror vi må erkjenne at om vi skal komme på topp utdanningsmessig og være fremst på kompetanse, må vi ta i bruk andre virkemidler, sier han til Nationen.

På kant med regjeringen

Hagens synspunkter er i tråd med synspunktene som er fremmet av IT-bransjeorganisasjonen IKT Norge. Men på kant med synspunktene både til den sittende regjeringen og den forrige AP-regjeringen.

Begge har ment at bredbåndsutbyggingen i det store og hele skal overlates til det frie markedet, og at Staten i varierende grad skal komme inn og rette opp skjevheter som markedet eventuelt måtte skape.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse