AntiSpam

Annonse


Dusør på spammere

AntiSpamUtbredelsen av masseutsendelser av e-post med kommersielle hensikter øker stadig. Alle er irriterte på all den uinteressante e-posten som dumper ned i postkassen daglig.

I takt med denne utviklingen har det også oppstått et slags elektronisk borgervern. Anti-spam aktivister setter hardt mot hardt og lager lange lister med blokkerte e-post servere. Dette medfører også at en rekke ISP-er og e-post tilbydere blir uskyldig «dømt» som spammere.

Med loven i hånd

Lawrence Lessig, professor ved Stanford Law School og spesialist på cyber-logivning har kommet med et forslag i sin spalte i CIO Insider.

Det nye forslaget er todelt. Det inneholder for det første en lov som skal håndheves, og dernest utloves det dusør til den som håndhever loven.

Selve lovteksten skal være enkel. Den går ut på at alle som sender ut e-post med kommersielle hensikter til mottakere som ikke har bedt om å bli tilskrevet, må merke disse e-postene med [ADV:] foran emnet.

Dette gir mottakeren og hans ISP gode muligheter til å filtrere ut uønsket e-post. Dersom avsenderen sender ut spam uten å ta med denne informasjonen, bryter han loven.

Del to av loven gir hvem som helst muligheten til å «fange» avsenderen. Dersom du kan dokumentere at du har blitt ulovlig spammet, kan du bruke alle midler for å avsløre avsenderens identitet for myndighetene. Klarer du det får du en dusør på $10.000,- som spammeren må punge ut.

Genialt enkelt

Det smarte med dette forslaget er at med en slik dusør er det mange som vil være interesserte i å spore opp spammere. Og spammere vil være svært lite interessert i å bli tatt, og derfor holde seg innenfor loven i mye større grad.

Spørsmålet blir dermed å sette grensen for hva som er kommersiell e-post og hva som er informasjon eller politiske ytringer. Men de fleste som mottar uønsket e-post daglig, vil nok være enige om at dette i praksis er et veldig lite problem i praksis.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse