Annonse


RIAA vil ha navn på Kazaa-bruker

De har imidlertid fått sterk motstand. Både Yahoo!, Verizom og andre store, amerikanske internettleverandører nekter å utlevere navn, på prinsipielt grunnlag. De mener at den omstridte DMCA (Digital Millennium Copyright Act) ikke åpner for slikt innsyn for private aktører.

Vil ikke være politi

Alle er enige om at politiet skal få tilgang til navn om det foreligger konkret mistanke om alvorlige brudd på loven. Men internettleverandørene vil ikke opptre som politifolk.I følge nettstedet C|net News.com er det ett konkret navn RIAA er ute etter: En bruker av fildelingssystemet Kazaa. RIAA vil rettsforfølge denne personen for å statuere et skrekkens eksempel overfor andre som bytter det de mener er ulovlig musikk på nettet.

– Loven dekker ikke

Vedkommende er abonnent hos Verizon. Men internettleverandøren vil ikke ut med identiteten. De hevder at reglene for midlertidig forføyning i henhold til DMCA-loven ikke dekker privatpersoner som deltar i filutvekslingsnettverk som Kazaa.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse