Rdram

Annonse


Prisen på DDR minne øker

RdramAugust og September er vanligvis gode dager for for PC-produsenter. Det har bygget seg opp en forventning i markedet med et håp om at de gode tider er på vei tilbake. Men salget av PC’er har knapt endret seg fra fjoråret.

Prisen på minne er en fin måte å ta temperaturen på markedet. Selv om produsentene salgsmessig har hatt et bedre år enn 2001 var, så er det ikke på langt nært det de hadde håpet på. Dette gjør at priskurven bare fortsetter å øke.

Stabil SDRAM

Prisen på SDRAM, som fortsatt er aktuell i veldig mange PC’er, ligger som i dvale. Prisen er under halvparten enn hva du må betale for DDRRAM. Selv om det er et rimeligere chipsett kan en neppe si at det er en naturlig prisforskjell

Kraftig nedgang

PC-markedet generelt har de siste årene hatt en kraftig tilbakegang siden glansdagene i 80-90-årene. Markedet ser ut til å ha blitt mettet fortere enn antatt og mange produsenter har kommet i økonomisk uføre og mange har bukket under. Kraftig nedgang på børsene den siste tiden har ikke akkurat hatt en positiv respons på kjøpelysten.

Så lenge etterspørsel ikke øker må vi bare innfinne oss med at DDR minne vil koste

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse