Dataøye

Annonse


Blinde ser med databrikke

Dataøye– Prinsippet bak et bionisk øye er svært likt det som ligger bak et bionisk øre, sier Gregg Suaning, som arbeidet med det kunstige øyet for sin doktorgrad i biomedisin for Universitetet i New South Wales i Australia.

Kort radiosending

Løsningen innebærer å transplantere en databrikke inn i øyeeplet.
En eventuell bruker vil bli utstyrt med et par spesialbriller.
Bildene som brillene «ser» vil bli overført til databrikken i øyet, som vil ha samme funksjon som øyets retina.

Videre overføres signalene med små aluminiumstråder.

Lav oppløsning

Men teknikken er stadig enkel, og bildene som overføres har svært lav oppløsning. Den er nemlig hittil på bare 10×10 pixler. Et spørsmål som stilles er om det er nok til å ha en praktisk nytte. Et svar kan være at dette er første versjon, og at senere utgaver vil få større kapasitet.

Til forsøkene med mennesker vil forskerne bare ha helt blinde personer på grunn av etiske hensyn. Teamet er allerede i samtaler med australske blindeforbund.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse