Hopp til navigasjon Hopp til innhold

EU-forbud mot linking

Etter en dom i Tyskland kan portaler i EU-land ikke lenger linke til eksterne nettsteder uten å innhente tillatelse.

Arkiv
Nettportalen Newsclub.de er som alle andre portaler. De linker til nyhetssaker på andre nettsteder. Det har de gjort i flere år, uten at noen har reagert.

Avgjort etter to år

Plutselig fant avisa Mainpost ut at de skulle prøve linkingen rettslig. Tysk lov kunne ikke brukes, den var for uklar når det gjaldt slike tilfeller. Men EU-loven dekket godt opp, mente avisas advokat.

Etter to år i retten er saken nå endelig avgjort: Mainpost vant på alle punkter. Deet vil si at Newsclub må fjerne alle linker til deres nettavis fra sin portal.

Linker ennå

Så vidt vi kan se linker de i vilden sky ennå – til en mengde andre tyske steder. Muligens tolker de dommen slik at de kan linke helt til noen klager – eventuelt går til ny rettssak.

.Orrdlyden i dommen er imidlertid av generell natur, så man kan neppe skjule seg under «hver sak for seg»-prinsippet.

Dansk parallell

En tilsvarende sak i Danmark endte nylig med samme resultat, og samme EU-direktiv ble brukt også her. De to rettsavgjørelsene kan komme til å bety store endringer for Internett-publisering over hele Europa – i siste instans også i Norge.

En rekke danske nettsteder har nå gått sammen for å prøve å få endret loven eller lovfortolkningen. Det samme vil ventelig skje i Tyskland.