Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobiltelefoner gir ikke kreft

En større undersøkelse gjennomført av Washington University Medical School konkluderer med at stråling fra mobiltelefoner ikke gir kreft, i alle fall ikke på rotter.

Undersøkelsen varte i to år, og i denne perioden har rottene vært utsatt for store mengder stråling av 2 ulike typer. Strålingen tilsvarer det man kan måle fra mobiltelefoner, og rottene ble bestrålt i fire timer daglig, fem dager i uken.

Simulering

Dr. Joseph Roti er professor i kreftstråling, biokjemi, molekylær biofysikk, cellebiologi og fysiologi. Han har ledet forskningsprosjektet, og sier forsøket gikk ut på å simulere den strålingen et menneske kan bli utsatt for.

Men rottene ser ut til å ha sluppet fra forsøket uten skader. I følge Roti er det ikke funnet noen overvekt av kreft i rottene som ble bestrålet, sammenlignet med rottene som ikke ble utsatt for stråling.

Bilkjøring farligst

Etter to år, eller 505 dager med bestråling ble rottene dissekert, og hver eneste hjerne og spinal ble studert under mikroskop. Mellom 20 og 25 prøver ble tatt fra hver hjerne, i tillegg til 30 prøver fra ulike steder i hver kropp.

-Fra det arbeidet vårt viser så langt er det farligste med en mobiltelefon å snakke i den mens du kjører bil, sier Roti til Cellular.co.za

Stikkord: Mobil