Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Staten slår opp med Microsoft

Staten sier opp den felles innkjøpsavtalen med Microsoft. Offentlige etater står dermed fritt til å bruke Linux og andre alternativer.

Linux statistikk
NRK melder at staten sier opp sin innkjøpsavtale med Microsoft. Det betyr at offentlige etater framover vil stå fritt til å velge plattform. Etter all sannsynlighet betyr dette i praksis Linux, siden dette systemet i motsetning til for eksempel Mac OS kan kjøres på maskiner Staten allerede har.

Men i første omgang vil det trolig bety at mange statlige innkjøpere vil velge Windows-applikasjoner fra andre produsenter enn Microsoft.

– Microsoft fordyrer

– Jeg tror ikke Microsoft er verre enn andre monopolister. Men det er ingen tvil om at de som alle monopolister presser prisene, og at de får kundene til å velge dyrere løsninger enn det som haddde vært tilfelle dersom de hadde hatt reell konkurranse, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman til NRK Dagsnytt.

Han sier at man i tillegg til å redusere statens kostnader også ønsker å stimulere konkurransen i det norske programvaremarkedet. På sikt vil økt konkurranse føre til bedre IT-produkter, mener han.

Glad Opera-sjef

Han får støtte av Jon von Tetzchner, som leder den norske nettleserprodusenten Opera.

– Dette er svært gledelig. Jeg tror vi på sikt vil få både bedre og billigere programvare på grunn av dette. Siden Microsoft er så dominerende og leverer totale pakker, har det hittil vært vanskelig for mindre leverandører å komme inn på markedet. Det vil trolig endre seg nå, sier en fornøyd von Tetzchner.

EU neste?

Den norske Staten er ikke først ute med å kutte de tette båndene til Microsoft. Tidligere i sommer bestemte tyske delstatsmyndigheter seg for å gå over til Linux-plattformen. EU sentralt jobber med et direktiv som går ut på det samme.

Resultatet kan på sikt bli at hele det offentlige Europa vinker farvel til Microsoft.