Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Strengere straff for pirater

Spill- og programvareprodusenter i Europa har begynt omfattende lobbyvirksomhet for å få EU til å vedta strengere straffer for piratvirksomhet.

Piratkopi
Målet er i følge lobbyistene selv å gjøre det enklere å spore opp piratene, og så gi dem strenge nok straffer til at det virker avskrekkende på andre.

Motstandere av forslaget sier at det kun er til hinder for kjøpernes handlefrihet i forhold til musikk de har tilegnet seg på lovlig vis.

Sterk gruppe

Blant de som har vært med å legge inn forslaget er the Business Software Alliance og the Motion Picture Association, som begge sitter på betraktelige midler å kaste inn i kampen om politikernes gunst.

Lobbyistene har levert en fem-punkts plan til EU med forlag til hvordan man skal gjøre det enklere å skille mellom ekte og piratkopiert vare.

Serienummer

Ett av forlagene går ut på at stemplingsmaskinene som trykker CD-platene skal trykke unike serienummer på platene. Dette skal gjøre det enkelt å følge en CD tilbake til maskinen den ble trykket på.

Samtidig vil man kunne foreta stikkprøver og regelrette razziaer blant bedrifter for å fastslå hvor vidt man bruker ekte lisenser, skriver BBC News.

Kritikk

Forbrukerrettede organisasjoner kritiserer dette forslaget og mener at forbrukerne kun vil merke dette som hinder og ulemper.

For det første vil prisen på musikk, filmer og programvare stige. I tillegg vil mye av det vi nå tar for gitt bli ulovlig. Det vil bli slutt på å kompilere minidisker, legge inn favorittene på MP3-spilleren, eller lage en favoritt-CD som man har i bilen.