Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Europeisk aldersgrense på spill

Fra nyttår innføres et felles merkesystem for dataspill i hele Europa. Grensene blir 3, 7, 12, 16 og 18 år.

GTA3 tøff
Dette er nå vedtatt av bransjen selv, i samarbeid med myndigheter i så godt som samtlige europeiske land. Også norske det norske Kulturepartemenet og Statens Filmtilsyn var med på møtet, som ble avholdt i Milano i forrige uke.

Banning

Både bransjen og myndighetene ønsket et fellles system som ikke tar hensyn til kulturforksjeller. Hittil har et engelsk system vært enerådende, der for eksempel banning har vært et viktigere kriterium enn vold og sex.

Vold viktigst

De nye aldersgrensene går mest av alt på graden av vold, men for de aller yngstes vedkommende også på skremmende scener som kan skape frykt.

Ikke straffeansvar

De nye reglene er bare veiledende, og vil ikke kunne brukes i en eventuell rettslig forfølging av f.eks. en forhandler som har solgt «voksenspill» til mindreårige. Dette var en forutsenting for at bransjen skulle gå med på det nye merkesystemet.

Stikkord: spilltester