Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fjernstyrte rotter blir livreddere

Forskere får rotter til å går dit de ønsker via elektroder operert inn i hjernen. Rekkevidden er inntil 500m.

S. Talwar et al.
Den ønskede effekten oppnås ved at rottene gjennomgår et treningsprogram på ca. en uke. Der «lærer» de at ved å følge sine instinkter vil de føle velvære.

Treningsopplegget krever bare litt hjernekirurgi.

Falske impulser

Forskerne ved University of New York med professor Sanjiv Talwar i spissen opererer inn flere elektroder i rottenes hjerner. En elektrode stimulerer lykke- eller velværesenteret i hjernen. De andre sender impulser først og fremst fra værhårene.

Rottene trenes ved at de får en falsk impuls fra et værhår om å for eksempel gå til høyre. Dersom de går til høyre blir de belønnet med at lykkesenteret i hjernen aktiveres. Ved å holde på slik over tid vil rottene etter hvert lystre alle falske impulser, selv uten belønning.

Små og effektive

Rotter er som kjent mye mindre enn mennesker. Og som de fleste dyr er deres sanser også bedre enn våre. De er derfor velegnet til å brukes som letemannskaper etter jordskjelv og andre ulykker, ved at den som fjernstyrer rotten vil kunne få beskjed fra rottens hjerne når den lukter menneske.

De kan også trenes opp til å lete opp TNT eller andre stoffer. Den lave kostnaden på fjernstyrte rotter gjør dem derfor attraktive som mineryddere.

Fullverdige liv

Sanjiv Talwar er påpasselig med å understreke at dette ikke er dyreplageri. Han sier til vitenskaps-magasinet Nature at rottene lever like lenge som normalt, og at de oppfører seg som andre rotter når de ikke har sinnskontrollerende utstyr på ryggen.

-Ideen er egentlig ganske syk, uttaler han i en kommentar.