Hopp til navigasjon Hopp til innhold

EU vil samkjøre datakrim-lover

EU-kommisjonen foreslår minimum ett års fengselsstraff for grove data-forbrytelser i EU-land.

EU Internett
Forslaget innebærer en omfattende harmonisering av alle medlemslandenes individuelle lover mot inntenging og hærverk på kommersielle og offentlige datasystemer.

Minimumsstraff

Kommisjonen forslår en minimumumsstraff i tilfeller der det kan påvises vesentlig økonomisk skade eller trussel mot vitale samfunnsinteresser.

Dokumentet (pdf) inneholder for øvrig en rekke mer eller mindre presise definisjoner på hva cyber-kriminalitet er, og hvordan den skal bekjempes på tvers av landegrensene i Europa.