Hopp til navigasjon Hopp til innhold

2,6 millioner har tilgang til nett

2 687 000 personer i Norge har nå tilgang til nett. 1 377 000 av disse bruker nettet daglig.

PC og norgeskart
Dette viser en fersk InterTrack-undersøkelse fra Norsk Gallup Institutt. Mens tilgangen på Internet underlig nok gikk noe ned i februar, er tilgangen nå oppe på samme nivå som januar igjen.

Forskjellen øker

Økningen er størst blant menn, og forskjellen mellom kvinner og menn er dermed på vei oppover igjen.

Når det gjelder aldersfordelingen, er gruppa 13-19 år mest oppkoblet, med 95 prosent dekning. 87 prosent av folk mellom 20-39 har tilgang og 78 prosent av 40-59-åringene har det. Mens seniorborgerne på 60 år og over fortsatt henger etter. Bare 28 prosent av disse har Internett hjemme eller på jobb.

78 prosent brukere

Når det gjelder bruken, oppgir 78 prosent av de spurte med tilgang at de har brukt nettet løpet av mars. Også her ser vi foskjellen mellom kvinner og mennn. Mens bare 52 prosent av kvinner med tilgang på nett faktisk har brukt det i løpet av mars måned, oppgir 71 prosent av mennene at de har vært innom nettet.

Mest hjemme-tilgang

En tredel av de som har tilgang til nettet oppgir at de bruker det daglig – et tall som har væårt stabilt nokså lenge.

Overraskende nok er det flere som har tilgang på Internett hjemme enn på jobb elelr skole. Rundt 2,2 millioner har tilgang i hjemmet, mens til rundt 1,8 millioner har tilgang fra jobb eller utdanningssted.

Last ned hele undersøkelsen.