Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Gi IT-avdelingen sparken

Britiske IT-avdelinger får mye kjeft i ny undersøkelse.

sparket.gif
En koalisjon av personalavdelinger i mellomstore og store britiske bedrifter har gjort en undersøkelse blant 1000 av sine medlemmer.

Det er generell enighet blant de spurte om at det er IT-avdelingene som hindrer fremskritt i bedriftene. Spesielt gjelder dette tilrettelegging av moderne arbeidsmetoder som hjemmekontor og clean desk miljøer.

Har ikke peiling

57% av de spurte i undersøkelsen sa at deres firma la forholdene til rette og oppfordret sine ansatte til å bruke mobile og fleksible løsninger.

Samtidig sa 49% at deres IT-avdelinger ikke hadde kunnskap til å utføre dette i praksis eller at de vegret seg for problemstillingene som kan oppstå.

Vekk med dem

-Hvis IT-avdelingen ikke vil samarbeide vil jeg råde personalavdelingene til å kvitte seg med IT-avdelingen eller å leie inn kompetente mennesker utenfra, sier Dr. Richard Sykes i konsulentfirmaet Morgan Chambers til Silicon.com.

-Alt for ofte ser IT-avdelingene på oppgaver som vanskelige. Det virker som mange trenger å bli minnet på at de er der for å yte brukerstøtte til de andre ansatte. For mange IT-ansvarlige i dag ser på all forandring som noe skummelt, sier Jon Wight som er IT-ansvarlig i det engelske firmaet Ginsters.

-Ikke vår feil

De IT-ansvarlige reagerer naturlig nok sterkt på disse uttalelsene.

-Vi har ikke noe problem med å sette opp infrastruktur for fleksible og mobile løsninger, sier IT-sjef Chalky White, men da må selskapene være villige til å punge ut det det koster i utstyr og arbeid.