Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mer data-krim enn noen gang

Risikoen for data-innbrudd og data-tap er større enn noen gang tidligere. Det viser en ny undersøkelse fra amerikanske FBI.

Laptop sikkerhet lås
FBI og CSI (Computer Security Institute) har i sin årlige undersøkelse, som er den sjuende i rekken, intervjuet 538 sikkerhetsansvarlige IT-konsulenter i USA.

Økonomiske utslag

64% av de spurte sa at deres firma hadde blitt påført økonomiske tap som følge av sikkerhetsbrudd i fjor.

186 av de 538 som var med i undersøkelsen oppga estimerte kostnader. Disse lå i snitt på rundt $2 millioner, mot $1,06 i år 2000. Altså nesten en dobling fra året før.

De mest kostbare angrepene er som tidligere år tyveri av informasjon, økonomisk utroskap og svindel.

Ingen slipper unna

85% av deltagerne sa det hadde blitt utsatt for et sikkerhetsbrudd i 2001. Sikkerhetsbruddene er i hovedsak virusangrep og DoS-angrep. Bare en tredjedel av disse meldte forholdene til myndighetene.

Nytt i år er at overvekten av truslene kommer gjennom internett i stedet for å bli spredt internt.

Ansatte verst

I følge Patrice Rapalus i CSI er de ansatte den største sikkerhetstrusselen.

-De ansatte har en stadig mer utbredt ikke-faglig bruk av internett, trass i firmaenes tiltak for å begrense dette, sier hun til BBC News.

Surfing i arbeidstiden og ukritisk bruk av e-post vil i fremtiden være blant de største økonomiske belastningene for arbeidsgiverne, siden det er her de fleste sikerhetsbruddene forekommer konkluderer undersøkelsen med.