Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Frikjent for e-postvirus

En amerikansk mann ble først dømt og siden frikjent for å ha sendt virus til arbeidskolleger.

Virus vignett
I september i fjor ble Herbert Pierre-Lois fra Broward County i Florida funnet skyldig i brudd på den amerikanske hacker-loven Computer Fraud and Abuse Act.

Retten fant det bevist at han med vilje sendte virus til fire av sine arbeidskolleger i 1998.

Imidertid krever loven at virus-forsendelsen må ha forårsaket skader for mer enn 5000 dollar (ca. 45 000 kroner) dersom den skal være straffbar.

Skader for 675 000

Pierre-Lois’ arbeidsgiver, Purity Wholesale Groceries, hevdet at viruset utløste utgifter på over 75 000 dollar (ca 675 000 kroner). Bedriften måtte ta ned maskiner og nettverk på alle sine avdelinger rundt om i USA – til sammen sju byer.

Kostnadene ved dette, samt tap av salg i perioden systemene var nede, ble regnet til 75 000 dollar.

Ikke bevis

U.S. District Judge Alan Gold i Florida fant det derimot ikke bevist at skadene beløp seg til mer enn 5000 dollar, og omgjorde dermed den første dommen til full frikjennelse.

Dette på tross av at den amerikanske Kongresen nylig utvidet straffegrunnlaget til også å gjelde såkalte sekundære skader – skader som ikke diekte kan tilbakeføres til selve data-innbruddet eller virussleppet.