Hopp til navigasjon Hopp til innhold

MagCom best i stråletest

Den svenske avisa Expressen kan i dag avsløre hvilke stråleverdier mobilprodusentene selv opererer med. Norske MagCom kommer best ut…

MagCom lav
Til sammen 119 modeller er testet i undersøkelsen. Tallene baserer seg dels på mobilselskapenes egne tall, som i utgangspunktet er hemmelig. I de tilfeller der slike tall ikke foreligger, har avisen fått verdier fra to store, frittstående forskningsinstitusjoner.

Produsent-tall

Stort sett finnes det verdier for alle modeller som fortsat blir produsert. Eldre modeller finnes det dårligere materiale på. Unntaket er MagCom, som er oppgitt med en verdi på 0,04 watt pr. kilo.

Målingene baserer seg på såkalte SAR-verdier, som måler hvor mye elektromagnetisk energi absorberes i menneskekroppen målt i watt pr. kilo.Verstingen er i følge Expressen Ericssons utgåtte modell T28. Den ligger på hele 1.,7 watt pr. kilo.

Tvil om fare

Det er ikke 100 % bevist at stråling fra mobiltelefon er helsefarlig. Men flere forskere antar at den både kan føre til hjernekreft og senilitet.

De komplette resultatene finner du på Expressen.se.

Stikkord: Mobil