Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Datamaskiner får synsevne

Et Silicon Valley- basert selskap jobber med et system som skal gi datamaskiner tredimensjonalt syn.

Canesta

Webkamera og andre grafiske grensesnitt er ikke uvanlig i dag. Det som er nytt med Canesta er at systemet danner et 3D-bilde av sine omgivelser og «forstår» dem.

Stor nøyaktighet

Canesta er et system som kombinerer maskin- og programvare. I stedet for å bare fotografere objektene innenfor linsens område, måler det også avstanden.

Dette gir et korrekt og detaljert bilde av omgivelsene.

-Tradisjonelle kamera opererer med en todimensjonal virkelighet, som gjør det vanskelig å skille mellom en person og et bilde av personen, sier Jim Spare, markedssjef for Canesta. -Vårt system vil for eksempel kunne kjenne alle konturene i en persons ansikt.

Business or pleasure

Innbakt i et sikkerhetssystem kan Canesta gi meget høy sikkerhet i motsetning til eksisterende systemer. I dag identifiseres personer ved å måle avtand mellom øyne, nese og liknende, men ingen konturer vil gjenkjennes.

Spillentusiaster vil kunne bytte ut kontrollere med en linse som oppfatter deres bevegelser og gjengir disse i f.eks 3D-spill. Virtual Reality uten hjelm, briller eller dress med andre ord.

Musesteg

De mest avanserte bruksområdene ligger nok et stykke inn i fremtiden, men Canesta forventes å kunne brukes i mobilmarkedet allerede neste år.

En linse på størrelse med en fingertupp festes på en mobiltelefon eller PDA. Bruksområdene vil først og fremst være forskjellige former for input til enheten gjennom et virtuelt tastatur eller menysystem.

I følge Jim Spare er teknologien så billig at den ikke vil øke prisen på håndholdte enheter vesentlig.