PC-søppel dumpes i Asia

BAN (Basel Action Network) er en internasjonal organisasjon som minner om vårt hjemlige Bellona. De ser det som sin oppgave å avsløre alvorlig miljøkriminalitet og tvilsom praksis rundt om i verden.

Ren dumping

Nå har de kastet seg over den amerikanske PC-industrien, som i stedet for å gjenvinne materialer i skjermer og brikker dumper søppelet i fattige, asiatiske land der arbeidskraften er billig og ingen snakker for høyt om verken argeidsmiljø eller miljøvern.

Til Pakistan og Kina

Utstyret fraktes pr. båt til blant annet Karachi i Pakistan og byen Guiyu i den kinesiske Guangdong-provinsen. Der arbeider både voksne og barn med å plukke ut verdifulle materialer som det i denne delen av verden lønner seg å selge videre. Samtidig brennes de delene som ikke kan selges videre.

Annonse

Helsefarlig

Disse delene avgir farlige gasser som kan føre til alvorlig sykdom, blant annet kreft.

Samtidig viser rapporten at restene av avfallet blir liggende på svære søppelhauger, noe som kan føre til forgiftninger av jordsmonn og drikkevann.

Miljømerking lite verd

I motsetning til de fleste land i Europa, deriblant Norge, har ikke USA noe fungerende system for gjenvinning. Dette på tross av at amerikanske PC-produsenter er svært flinke til å klistre merker på boksene sine som skal vise at de tar miljøvern alvorlig.

Annonse
Annonse