– Privat Internett fungerer ikke

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) er i alvorlig trøbbel. Det innrømmer nå organisasjonens sittende president, Stuart Lynn.

Internett er fortsatt et tilnærmet anarki, og mange domeneadministratorer unnlater å betale avgift til ICANN.

Ny plan

Før organisasjonens neste møte, den 10.mars i Ghanas hovedstad Accra, legger derfor Lynn fram en helt ny plan for organisering av nettet.

Annonse

– Jeg er nå overbevist at det opprinnelige ønsket om å unngå et totalt regjeringskontrollert Internett førte til en overreaksjon i form av en helt privat modell, sier han til nettstedet MSNBC.

For stor avstand

Han mener den nåværende modellen ikke fungerer, fordi den isolerer administrasjonen fra de som finansierer og utvikler det – nemlig universitetsmiljøene og andre offentlige institusjoner rundt om i verden.

Han innser at selve ICANNs autoritet og legitimitet er svært frynsete. Nettets aktører gjør som de vil, og skattebetalerne sitter uansett igjen med regningen.

Nytt beslutningsorgan

I dag er bare fem av de 19 styremedlemmene i ICANN valgt inn av regjeringsfinansierte institusjoner. Om det nye forslaget fra ICANN-sjefen skulle få flertall på møtet i Accra, vil styret bestå av 15 medlemmer.

Fem av disse vil være valgt inn av regjeringsoppnevnte organer rundt i verden, fem vil være valgt av ICANNs egen valgkomité og de siste fem vil bli oppnevnt av til sammen fire faggrupper som bestemmer ICANNs politikk og nettets tekniske grunnstuktur.

Annonse
Annonse