Går inn for elektronisk fotlenke

Hofstad ønsker at hyperkriminelle barn under 15 år skal settes i en slags elektronisk husarrest, der ethvert forsøk på å forlate hjemmet utenom tilmålt tid øyeblikkelig blir registrert og slått ned på av foreldre og politi.

Brukes i Sverige

Systemet har i flere år vært i bruk i Sverige, men da med voksne, dømte voldskriminelle. En elektronisk fotlenke monteres rundt ankelen. Dersom personen fjerner fotlenken, eller beveger seg utenfor en definert radius, blir politiet varslet.

I England har det vært diskutert om alle som er dømt for volds- eller sedelighetsforbrytelse over en viss strafferamme skal bli utstyrt med en sender som i ettertid kan fortelle politiet hvor de befant seg da en gitt forbrytelse ble utført.

Annonse

Dette vil gjøre det enklere å sirkle inn – eller eliminere – mistenkte personer under etterforskningen.

Ikke aktuelt nå

Forslaget fra den norske stortingsrepresentanten innebærer imidlertid en sanntidsovervåking som svært mange vil ha problemer med å svelge.

Verken i opposisjonen på Stortinget eller den sittende koalisjonsregjeringen er særlig lystne på å ta i bruk slike virkemidler.

Statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet uttaler til Aftenposten at det er uaktuelt å gå inn på slike løsninger. Hun har tidligere reagert negativt på forslag om å bruke lignende løsninger overfor voldelige menn og asylsøkere.

Annonse
Annonse