Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Går inn for elektronisk fotlenke

Stortingsrepresentant Linda Cathrine Hofstad (H) vil innføre elektronisk overvåking av kriminelle barn, skriver Aftenposten.

Hofstad ønsker at hyperkriminelle barn under 15 år skal settes i en slags elektronisk husarrest, der ethvert forsøk på å forlate hjemmet utenom tilmålt tid øyeblikkelig blir registrert og slått ned på av foreldre og politi.

Brukes i Sverige

Systemet har i flere år vært i bruk i Sverige, men da med voksne, dømte voldskriminelle. En elektronisk fotlenke monteres rundt ankelen. Dersom personen fjerner fotlenken, eller beveger seg utenfor en definert radius, blir politiet varslet.

I England har det vært diskutert om alle som er dømt for volds- eller sedelighetsforbrytelse over en viss strafferamme skal bli utstyrt med en sender som i ettertid kan fortelle politiet hvor de befant seg da en gitt forbrytelse ble utført.

Dette vil gjøre det enklere å sirkle inn – eller eliminere – mistenkte personer under etterforskningen.

Ikke aktuelt nå

Forslaget fra den norske stortingsrepresentanten innebærer imidlertid en sanntidsovervåking som svært mange vil ha problemer med å svelge.

Verken i opposisjonen på Stortinget eller den sittende koalisjonsregjeringen er særlig lystne på å ta i bruk slike virkemidler.

Statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet uttaler til Aftenposten at det er uaktuelt å gå inn på slike løsninger. Hun har tidligere reagert negativt på forslag om å bruke lignende løsninger overfor voldelige menn og asylsøkere.