Ericsson T68 nært

Annonse


Ericsson+Sun+Apple

Ericsson T68 nært Opplegget kan gi mer gjennomslag for teknologien Mpeg-4, som blant annet Telenor har rettigheter til.

Apple i stedet for Microsoft

Microsoft og Ericsson varslet et tett samarbeide i desember 1999. Det var et samarbeide som raskt ble borte, sammen med planer om samlokalisering i Stockholms «Silicon Valley» Kista. Det var snakk om å bruke Bluetooth i nye sammenhenger.

– I framtiden kommer alle mobiltelefoner, eller hva vi skal kalle dem, til å ha tilgang til Internett, kommenterte Ericssons sjef Kurt Hellström.

Nå er det Microsofts gamle konkurrent Apple, som er den store samarbeidspartneren.

Annonse
Mer omsetning

Løsningen vil basere seg på åpne standarder. Det er Apples QuickTime for visning. Suns programvare og system for å spre innholdet og Ericsson til å gi mobiloperatørene infrastruktur og tjenester.

– Løsningen for å levere innhold kan åpne opp nye muligheter for omsetning for operatører ved å gi brukerne tilgang til multimedia av høy kvalitet, slik som filmsnutter og nyheter «on demand», sier Ericssons sjefsstrateg Torbjörn Nilsson til Reuters.

Åpne standarder

De tre selskapene mener åpne standarder er en forutsetning for å bringe den nye teknologien ut til nye markeder og for å skape en fremtid for mobilte datatjenester. De tre selskapene er alle aktivt med i organisasjoner som samarbeider om felles standarder.

Ericsson var med på å stifte det globale standardiseringsorganet 3 GPP, og Sun og Apple var tilsvarende med da ISMA (Internet Streaming Media Alliance) startet opp.

Quicktime og MPEG-4

Det kan også ha betydning at ISO (International Organization for Standards) har valgt QuickTime som filformatet for Mpeg-4. Et problem vil være betalingen. Apple vil trolig kunne betale for lisenser, men det kan bli mer problematisk for løsninger som Div X.

– Å samarbeide med Ericsson og Sun er et perfekt eksempel på hvordan det å bruke åpne standarder kan bringe kraftig teknologi til forbrukerne, og åpne nye markedet for næringslivet, sier direktør Philip Schiller i Apples avdeling Worldwide Product Marketing til telegrambyrået Reuters.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse