Linux statistikk

Annonse


Hør Linux-kode på radio

Linux statistikkPåfunnet har navnet «Free Radio Linux» og skal markere 4-års dagen til den åpne kildekoden. Sendingene ble startet 3. februar – nøyaktig fire år etter strategimøtet i California hvor blant annet linux-folk var samlet for å diskutere frigjøring av kildekoden til Netscape. Dette skriver Magazine.dk.

Et program er allerede igang med å lese de 4.141.432 linjene som kjernen inneholder. Beregninger viser at dette vil ta 14253.43 timer, eller 593.89 døgn – eller for enkelhetens skyld 600 døgn.

Gammel metode

Grunnen til valget av denne formen for markering, er for samtidig å hedre tidligere «kode-radiostasjoner» som ulovlig sendte koden til programvare for Commodore og Atari, over FM-båndet.

– Ved bruk av en notisblokk kan vår sending gjøre samme nytten, uttaler en av pådriverne for «Free Radio Linux.»

Annonse
Heldigvis finnes det andre, og mindre kjedelige, måter å anskaffe seg kildekode på.

Radiostasjonen finner du her.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse