Annonse


«Nobel-pris» til norske IT-pionérer

Dahl og Nygaard utviklet på 60-tallet programmeringsspråket Simula, som seinere har blitt grunnlaget for all moderne programmering. Simula bygger på såkalt objektorientert programmering, der vekten er lagt på simulering av fenomener i det virkelige liv.

Uten Simula – intet Windows

Mange vil si at uten Simula ville vi i dag verken hatt Windows, Mac OS eller andre grafiske grensesnitt. Datamaskiner ville knapt kunne brukes til annet enn tørre, matematiskie utregninger, slik man forestilte seg da de første «tallknuserne» ankom norske universiteteter.

Nygaard er imidlertid mer beskjeden enn som så.

– Objektorientert programmering ville ha vært det samme i dag, selv om ikke vi hadde vært der. De problemene man sto overfor, kunne ikke løses på noen annen måte. At det var vi som gjorde det, har i og for seg ikke så stor betydning.

Annonse
Ikke rike

Mange har spurt seg hvorfor Microsoft-sjef Bill Gates og Apple-sjef Steve Jobs har innkassert milliardene, og ikke herrene Nygaard/Dahl – eller for den saks skyld den norske stat, Universitetet i Oslo eller norsk næringsliv.

– Slik er forskningen. Jeg er tilfreds med at resultatene brukes. Og så er det hyggelig at det vanker en pris i ny og ne, sier Nygaard.

EU-motstander

Kristen Nygaard er mest kjent for det norske folk som Nei til EU-general under den siste avtemningen. Han innsats som IT-pioner er mindre kjent her hjemme, men desto mer kjent ute.

Ole-Johan Dahl ble Norges første professor i Informatikk, og var i det store og hele ansvarlig for å bygge opp Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Dessverre hindret sykdom ham i å være til stede på pressekonferansen tirsdag.

Gjeve priser

A.M. Thuring-prisen er på 25 000 dollar – om lag 225 000 norske kroner. Den er oppkalt den engelske matematikeren Alan M. Turing, som la grunnlaget for all moderne databehandling. I 1936 konstruerte han den første elektroniske datamaskinen, og under den annen verdenskrig bidro han sterkt til å knekke tyskernes kodete kommunikasjons- og styringssystem for u-båter – Enigma.

Thuring-prisen regnes som IT-forskningens «Nobel-pris».

IEEE John von Neumann-medaljen er oppkalt etter den ungarsk-amerikanske matematikeren John von Neumann, som gjennom sine teorier la grunnlaget for utviklingen av den første binære datamaskinen ved Princeton-universitetet i 1952.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse