Annonse


Hvilket abonnement er billigst?

Vi tar utgangspunkt i to forskjellige brukere over en måneds mobilbruk. Den ene er som konservativ mobilbruker å regne, med lav ringefrekvens og hyppig bruk av tekstmeldinger. Den andre benytter typisk mobiltelefonen i jobbsammenheng, og ringer derfor relativt mye både på dag- og kveldstid – med dertil resulterende mobilregning.

Vi har ikke tatt hensyn til spesielle abonnementsvilkår, som rabatt ved samtaler til abonnenter som hos samme operatør, lavere priser hvis man er totalkunde, eller familie- og vennerabatter. Prisene vi har gått ut ifra er å finne på de respektive tilbydernes hjemmesider, og vi tar alle forbehold om at våre utregninger kan inneholde feil. Vil du sjekke prisene selv, finner du listene her:

Billigst for småbrukeren

La oss likegodt hoppe rett til konklusjonene. Følgende tre abonnementsformer kom heldigst ut for den mest beskjedne av våre to brukerprofiler:

  • NetCom @Kontant – 215.02 kr
  • NetCom Kontant – 250,22 kr
  • ChessMate – 258,42 kr

Annonse
Billigst for storbrukeren

Følgende tre abonnementsformer gir lavest månedspris for den som ringer hyppigere:

  • You Know – 491,31
  • NetCom activeTALK – 508,26
  • Tele2Active – 531,11

Hele listen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse