Annonse


Evercom konkurs

-Dette er veldig trist. Vi var så utrolig nær en løsning, sier styreformann Harald Norstrand til dn.no.

I 2001 fikk bedriften et negativt driftsresultat på 86 millioner kroner. Mot slutten av året så det imidlertid noe lysere ut. De tre siste månedene kom selskapet isolert sett ut med 4.3 millioner i overskudd.

Oppkjøp årsak

Likevel gikk det ikke. Hovedårsaken til konkursen er etter alt å dømme et mislykket oppkjøp av et dansk selskap.

Av børsnoterte IT-selskaper er Evercom den tredje som har gått konkurs i løpet av et år. De to andre er Enitel og Customax.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse