IBM Servere

Annonse


PCen blir språkgeni

IBM ServereProsjektet med å få PC-en til å forstå 20 språk innen 2010, satte i gang i år. Målet er en maskin som overgår menneskelig kapasitet innen stemmegjenkjenning.

– Vi har gjort tester på hvordan vi ligger an i forholdet til menneskelig prestasjon. Litt avhengig av oppgaven som skal utføres, ligger vi foreløpig på en faktor fra tre til ti værre enn mennesker, uttaler David Nahamoo, IBM-ekspert på språk-teknologier, til NewsFactor.

Forbedres

Det finnes allerede «lyttende» PC-er, digitale assistenter og mobiltelefoner, men alle disse har problemer med dialekter og forstyrrende støy.

– For å ha noen sjanse på markedet må vi utvikle et system som ikke krever mye instilling, finjustering og tilvenning. Vi synes det er på tide å utvikle teknologi på et høyere plan, uttaler Nahamoo.

Annonse
Mange på jobb

Markedet innenfor stemmegjenkjenning er stadig voksende, og analytikere ved firmaet IDC hevder at markedet vil vokse til over 30 milliarder innen år 2005. Dette er hvorfor IBM har dedikert 20 personer til dette prosjektet alene.

Utviklerne vil kombinere lydgjenkjenning med et kamera som registrerer leppebevegelsene. Dette vil gjøre støy mindre problematisk.

– Innen ti år vil teknologien være innarbeidet i digitale assistenter. Du kan få opplest fax, kalendere, e-post og diverse andre ting, uttaler Nahamoo.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse