Annonse


Vil stoppe skatte-surfing

Datatilsynet har flere ganger hevdet at dagens ordning gjør skattelistene til underholdning.

Skattelistene er godt besøkt lesestoff for mange nettaviser. Det er også forsøkt med betalingsordninger for å la folk lese om sine sambygdingers skatt og inntekt. Blant annet har BA en ordning der en kan kjøpe et passord som virker en time for en tier. Passordet kommer på SMS. Konkurrenten Bergens Tidende har en gratis søkbar tjeneste for hele landet.

Skattedirektoratet ber nå Finansdepartementet om endringer i loven. Formålet med endringene er å anonymisere skatteyterne. De ber om at opplysninger om adresse, eller om fødselsdato skal fjernes fra skattelistene. Det vil da bli vanskeligere å søke etter bestemte personers inntekt og skatt.

Annonse
Det blir også bedt om at det ikke skal være mulig å bruke listene som grunnlag for å sende ut post, melder NTB. Det blir også bedt om at skatteytere som har såkalt sperret adresse ikke skal være på skattelistene.

Datatilsynet støtter Skattedirektoratets synspunkt. Skattelistene er offentlig tilgjengelige etter Skatteloven i tre uker. Etter det er opplysningen fortsatt tilgjengelige, men da etter Offentlighetsloven.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse