Deskill

Annonse


Norsk utvalg mot datakrim

DeskillBlant medlemmene i utvalget er den høyt profilerte førstestatsadvokaten Inger Marie Sunde, som har ledet etterforskningen av den angivelige DVD-hackeren Jon Johansen.

Utvalget nedsettes som resultat av at Norge i fjor undertegnet Europarådets konvensjon (pdf-dokument) om såkalt IKT-krimnalitet (Informasjons- og Kommunikasjonst-Teknologi).

Omstridt

Denne konvensjonen har vært omstridt i de fleste europeiske land fordi den etter manges oppfatning går svært langt i å gi politiet fullmakter til å overvåke nett-trafikken. I tillegg setter den bom for omtrent alle typer kopiering av kommersielt materiale, også til privat bruk.

– Siden denne konvensjonen vil bli et viktig redskap for å bekjempedatakriminalitet i tiden fremover, ser jeg det som viktig at den såsnart som mulig blir gjennomført i norsk rett, skriver justisminister Odd Einar Dørum i en pressemelding fra Justisdepartementet.Han legger likevel til at hensynet til kriminalitets-bekjempelsen her somellers må veies mot hensynet til den enkeltes personvern og rettssikkerhet.

Annonse
Ferdig om to år

Utvalget skal ledes av sorenskriver Stein Schjølberg (Moss). I tilleggtil Inger Marie Sunde fra Økokrim deltar rådgiver Beate S.Dagslett (Datatilsynet), teknologidirektør Berit Svendsen (Telenor),forbrukerombud Bjørn Erik Thon (Forbrukerombudet), advokat Benedict de Vibe(Bærum), seniorrådgiver Christina Christensen (Samferdselsdepartementet) ogførstekonsulent Marius Stub (Justisdepartementet).

Utvalget skal levere sin ferdige innstilling innen utgangen av 2003. Innen ugangen av inneværende år skal en delinnstilling være klar.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse