Telenor Netcom priser

Annonse


Post- og teletilsynet vil strupe Telenor

Telenor Netcom priserI dag har Telenor 65 prosent av mobilmarkedet. NetCom har 26 prosent, mens tredje største operatør er Sense, som har 6 prosent av markedet. I tillegg finnes om lag et dusin virtuelle operatører som til sammen ikke har mer enn 3 prosent av markedet.

Konkurransesvikt

Dette er en fordeling Post- og Teletilsynets direktør er svært lite tilfreds med. Under dagens presentasjon av rapporten »Det norske mobilmarkedet» sa Jensen rett ut at dette er indikatorer på konkurransesvikt. Tilsynet vil derfor fremme tiltak for å redusere Telenors markedsmakt.

På spørsmål om hvilken fordeling PT mener er naturlig ble Jensen svar skyldig. Han nøyde seg med å vise til at Telenor har større markedsandeler i Norge enn de største operatørene i Sverige og Danmark har i sine land.

Til tross for at PT savner konkurranse, så er det få land som har lavere mobilpriser enn Norge. Prisnedgangen de siste årene kan imidlertid like gjerne skyldes økt trafikk og kostnadsbesparelser som konkurranse, hevder PT.

Annonse
Tiltaksliste

Dette er tiltakene PT mener vil gi økt konkurranse og lavere priser:

 • Prioritere tilsyn med priser og vilkår på viktige innsatsfaktorer i Mobilmarkedet, herunder samtrafikk, roaming, samlokalisering og annen tilgang til nett.
 • Bidra til å sikre at tjenesteleverandører uten eget nett får bedre vilkår.
 • Oppheve begrensninger i offentlignettforskriften § 4-6 som gjelder tilgang for virtuelle operatører.
 • Vurdere om det skal lempes på begrensninger i UMTS-konsesjoneneangående tilgang til andres nett (nasjonal roaming) og adgang til å samarbeide om utbygging.
 • Fortrinnsvis benytte auksjoner fremfor skjønnhetskonkurranser ved tildeling av frekvenseri annenhåndsmarkedet.
 • Sikre åpne verdikjeder og tilgang for innholdsleverandører og spesialiserte aktører.
 • Bedre informasjonen til sluttbrukerne og gjøre det enklere å foreta effektive valg mellom ulike tilbydere.
 • Tiltak for å motvirke Telenors sterke stilling i distribusjonsleddet.

  Vage formuleringer

  Rapporten inneholder imidlertid få konkrete virkemidler for å nå disse målene. På en rekke områder nøyer PT seg med å si at de vil vurdere ulike virkemidler. Det viktigste virkemiddelet skal i følge rapporten være »å stimulere til virksom konkurranse i markedet».

  Prisoversikt

  Retorikken i rapporten er i det store og det hele en festtale verdig. Men det er først når PT iverksetter tiltak at vi kan håpe på å få se resultater. Og da skal det noe mer til enn en internettside med prisoversikt, slik PT sier de nå vil etablere.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse