Digital Fagforening

Annonse


LO med IT-forbund

Digital FagforeningDet nye fagforbundet ble lansert første gang for ett år siden, og skulle vært på beina i fjor vår. Men først mandag 14. januar lanseres Digital fagforening, en ny fagforening under LO-forbundet Grafisk forbunds paraply.

Invitasjonjen til pressekonferansen er i kledelig rødt. Stedet har også historisk og politisk sus over seg: Youngstorget 3.

Typografer

Grafisk forbund er faktisk Norges eldste fagforbund. Typografer, en yrkesgruppe mange feilaktig trodde ville dø ut med digitalalderen, utgjør en stor del av medlemmene.

Grafisk kaller Digital Fagforbund for framtidas fagorganisasjon – et helt nytt tilbud til arbeidstakere i »den nye økonomien».

Kultursjokk?

I en bransje der kollektive lønnsavtaler, oppsigelsesvern og ferie er fremmedord, kan det tenkes at møtet med gamle LO-dyder vil gi kultursjokk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse