Annonse


Internett krymper inn

Gullåret 1999 førte til svært mange spekulative domeneregistreringer. Folk skulle videreselge og tjene store penger på dem. Nå har to år gått, og avtaleperiodene gått ut. Det skal være hovedgrunnen til at 130.000 domenenavn har mistet sine eiere de siste tre månedene av 2001, viser en undersøkelse utført av søketjenesten Netcraft.

Det spesielle er at tilveksten av nye nettsteder i desember var lavere enn frafallet. Dette har kun skjedd en gang tidligere – nemlig i august 2000.

I takt med at de ubrukte domenene forsvinner, øker andelen aktive nettsteder. Per i dag finnes det 36 millioner nettsteder verden over.

Fra 20.000 til 36 millioner

Netcraft startet sin overvåkning av Internetts størrelse i august 1995, og det var da i underkant av 20.000 registrerte nettsteder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse