Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Ikke bruk Media Player!

Elektronisk Forpost Norge (EFN) retter i et åpent brev til NRK skarp kritikk mot institusjonens bruk av Microsofts Media Player.

EFN-logo
EFN, som i likhet med sin moderorganisasjon Electronic Frontier Foundation i USA jobber for nettbrukernes juridiske rettigheter, påpeker at NRK som almenkringkaster har et ansvar for å ikke velge programvare som betinger en plattform levert av en bestemt leverandør – i dette tilfelle Microsoft.

– Kjør åpent!

I brevet heter det blant annet:

Medieformatene som brukes av en allmennkringkaster må være plattformuavhengige, noe som bare kan oppnås ved å bruke et åpent format, dvs. et format som ikke forutsetter bruk av bestemte maskinvare- eller programvareplattformer for å kunne anvendes av brukeren.

Bare Media Player

NRK la tidligere ut multimedia-materiale i Real-formatet, men har nå bestemt seg for bare å støtte Microsoft Media Player.

EFN mener at NRK heller burde se seg om etter alternativer, i likhet med sine britiske kolleger i BBC.

Mange alternativer

BBC ser blant annet på Ogg Vorbis. Det finnes også andre alternativer som Apples Darwin, MPEG og Multicast.