cello (musikk)

Annonse


Vil fjerne sangtekster fra nettet

cello (musikk)Kopinor har avdekket minst 50 nettsteder som gjengir opphavsrettslig beskyttede musikkverk i form av tekster, noter og tabulaturer ulovlig.

Må fjernes

De som står bak disse nettstedene blir nå anmodet om å fjerne det ulovlige innholdet. Dersom anmodningen ikke blir etterkommet, vil saken bli overlatt til advokater for rettslig oppfølging, heter det i en presemelding fra Kopinor.

Det er Norsk Musikkforleggerforening som har bedt Kopinor ta affære i forhold til den ulovlige aktiviteten som nettstedene representerer, og både NOPA (Forening for tekstforfattere og komponister) og Norsk Komponistforening stiller seg bak arbeidet.

Gjelder også på nett

I pressemeldingen heter det også at reglene i åndsverkloven ikke er nye for Internett, men at det med Internett kom en feilaktig forståelse av at regler ikke gjaldt på samme måte her som ellers.

Annonse
I følge Kopinor er begrunnelsen for å beskytte rettighetene til dem som skaper åndsverk er de samme som før. Internett representerer bare et nytt medium for å gjengi verket, og åndsverkloven er i så måte teknologinøytral.

Krenkelse av åndsverkloven kan medføre straff i form av bot eller fengsel og krav om erstatning.

NRK blant «synderne»

Vedlagt samme pressemelding ligger en liste over de 11 verste nettstedene som i følge Kopinor bryter loven.

Blant en rekke mer eller mindre private tiltak overraskende nok respektable er NRK-Hordaland representert med «Sangkista».

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse