Nettlesere Spørsmålstegn

Annonse


Standardpolitiet sier farvel

Nettlesere SpørsmålstegnProsjektet ble startet i august 1998 av en gruppe webdesignere som hadde sett seg lei på at Netscape og Microsoft avvek fra standardene i blant annet HTML.

Først i år kom Netscape med en utgave som tilfredsstilte Web Standards Project (WaSP) – Netscape 6. Likevel har Internet Explorer fra Microsoft vært den store synderen i WaSPs øyne.

Forsøpling

Argumentasjonen deres om at Microsoft forsøpler nettet med egne, proprietære løsninger har fått støtte også i Norge. Ikke minst fordi vår egen nettleser Opera er nøye med å følge standardene.

WaSP sier de tar pause på ubestemt tid, men det skjer ikke uten bitterhet. I avskjedsbrevet står det:

Annonse
Mesteparten av nettet er fortsatt et Balkan-aktig rot med ugyldige koder, ustrukturerte dokumenter og inkompatible deler som gjør millioner av nettbrukere frustrerte og avmektige.

Nye utfordringer

Det er imidlertid ikke nettleser-produsentene som er hovedproblemet lenger. I følge WaSP er det ett fett om du bruker IExplorer, Opera eller Netscape – de aller fleste websider kan nå leses av samtlige.

Problemet består i virvaret av gamle og nye standarder, som ofte er linket til hverandre i et eneste rot.

De mener derfor at utfordringen framover ligger i å få den enkelte webdesigner og utvikler til å følge W3C-standardene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse