Rettsak jus dommer

Annonse


MP3-nedlaster tapte i Høyesterett

Rettsak jus dommerDette skriver Aftenposten i dag.

Mannen levnes liten ære i dommen, som i likhet med andre høyesterettsdommer vil bli stående som retningsgivende for andre saker lavere i rettssystemet.

Sparken på timen

IT-konsulenten hos Raufoss Service hadde ikke hatt en eneste anmerkning i løpet av sine 28 år i bedriften. Rett før jul for to år siden ble han innkalt til et møte med ledelsen, der han innrømmet å ha lastet ned 626 MP3-filer på arbeidsgiverens maskiner. Fire timer senere fikk han beskjeden om at han var sagt opp.

Både herredsretten i Hedmark og Eidsvating Lagmannsrett har tidligere gitt arbeidsgiveren medhold. Lagmannsretten dømte likevel Raufoss Service til å betale en erstatning på 30 000 kroner for å ha handlet for raskt.

Annonse
Advarsel ikke nødvendig

Nå har altså Høyesterett gitt arbeidsgiveren medhold på alle punkter. Selv det punktet som dreide seg om at mannen burde fått en advarsel før han ble sagt opp.

– Da hans misbruk ble oppdaget, var det som omfattende at jeg har forståelse for at en advarsel fra arbeidsgiveren må ha fremstått som en for svak reaksjon, skriver Høyestrettsdommer Georg F. Rieber-Mohn.

Dommen er ennå ikke lagt ut på nettet, men kommer etter hvert på Høyesteretts nettsted.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse