Edward Felten

Annonse


Truet professor tapte

Edward FeltenProfessor Edward Felten ved Princeton University følte seg truet av underholdningsindustrien etter å ha publisert oppskrifter på hvordan man knekker platebransjens nye antikopieringssystem SDMI (Secure Digital Music Initiative).

Bestillingsverk

Oppdraget var bestilt av RIAA – den amerikanske platebransjens fellesorganisasjon. Felten og hans studenter klarte å knekke det aller meste, og laget et detaljert dokument som forklarer hvordan de gikk fram.

Da fikk oppdragsgiveren »hetta», og truet med søksmål om dokumentasjonen ble offentliggjort.

Fri forskning

Felten mente på sin side at forskningsresultater skal være fri, og at han under beskyttelse av ytringsfriheten kunne publisere hva han ville.

Annonse
Dokumentasjonen endte på nettet, slik det meste gjør. Men Felten mottok en strøm av lite hyggelige henvendelser fra platebransjens advokatkorps.

Det gikk så langt at han til slutt så seg nødt til å gå til sak mot platebransjen.

Avvist

Saken ble i går avvist av District Court-dommer Garrett E. Brown, på grunnlag av at Felten verken var saksøkt eller bevislig truet av platebransjen. Dette medler nyhetsbyrået Associated Press.

Dette er likevel ingen udelt seier for platebransjen. I dommerens notat heter det også at Feltens forskningsresultater kan publiseres uten å komme i konflikt med Digital Millennium Copyright Act, den amerikanske loven som regulerer kopiering av elektroniske åndsverk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse