bredbånd Ash illustrasjon

Annonse


Lav hastighet gir mest for pengene

bredbånd Ash illustrasjonBredbåndsnettene er preget av flaskehalser. Det tyder målinger som selskapet TimeGlass har gjennomført, basert på surfing mot de mest populære nettstedene i Norge.

Tore Aarønæs i TimeGlass sier at målingene viser at de som kjøper høye aksesshastigheter får relativt mindre igjen for pengene enn de som har lave hastigheter i hjemmet.

Liten forskjell

– Litt karikert kan du si at du ikke får veldig mye mer surfe-hastighet ved å gå fra 500 til 1000 kilobit/s hos de fleste leverandørene. Det er imidlertid store variasjoner mellom leverandørene, sier Aarønæs, som lever av å selge rapporter om aksess-kvalitet til ISPer og bredbåndsleverandører. Firmaet har eksistert i to år og har hittil målt oppringt aksess. Den månedlige bredbåndsrapporten fra selskapet har fått navnet TimeGlass Bredbånd og regner med etter hvert å måle de fleste bredbåndaktørene i Norge.

Mellomtittel

Måler nettsteder- Vi har målt hastighet mot de 50 mest besøkte portalene i Norge. Dette gir et mer realistisk bilde av den opplevde hastigheten enn ved rene filoverføringer, sier Aarønæs.

Annonse
Han understreker at selv om mange av målingene viser at du får ned mot 50 prosent av ytelsen, er det enkelte av aktørene som har bedre resultater. Spesielt trekker han fram Alfanett – den eneste leverandøren i målingen som innimellom leverer mer kapasitet enn det som er bestilt. Men også NextGenTel har gode resultater som skiller dem ut fra resten.

Nett-strukturen

– Jeg regner med at det er måten selskapene strukturerer nettene sine som gir de største utslagene. Her vil ulike varianter av caching ha betydning. Det er flere av bredbåndleverandørene som ikke har et bevisst forhold til slike teknikker, sier Aarønæs, som ikke vil navngi disse aktørene. Han peker enkelt og greit på at denne første pilot-målingen mot bredbåndaktørene tydelig viser at mange av leverandørene har mulighet til å forbedre sine resultater ved å se etter flaskehalser i nettene.

Han legger ikke skjul på at han er forsiktig med å henge ut enkelt-selskaper på grunn av at han ønsker å selge sine rapporter til bredbåndleverandørene. TimeGlass tilbyr også å gjøre spesialiserte målinger for bredbåndaktørene i eksempelvis bestemte geografiske områder.

– Om en bredbåndaktør ønsker å sammenlikne ytelsen i ulike deler av sitt nett for å se på virkningene av eksempelvis mange brukere per node i nettet, gjør vi gjerne det. Vi lager karakterkort for den enkelte aksess, noe vi for øvrig har lagt ut eksempler på på vårt nettsted, timeglass.no, sier han.

Innhold

Aarønæs forventer at enkelte aktører vil hevde at det han viser er innholdsleverandørenes evne til å levere ut innhold, men dette avviser han som en problemstilling.

– Teknikkene for å cache innhold på populære nettsteder i eget nett, er blant de viktige forbedringene bredbåndleverandørene kan benytte når de går på leting etter flaskehalser. Når noen av leverandørene greier å fjerne disse flaskehalsene, bør de andre kunne gjøre det samme, mener han.

Viagra-kurven, kaller TimeGlass grafen som selskapet presenterer for allmennheten på sitt nettsted. Denne kurven viser gjennomsnittsbildet blant bredbåndleverandørene når det gjelder forholdet mellom teoretisk (bestilt) hastighet og opplevd hastighet. Denne kurven flater ut og får et sørgelig forløp etter hvert som teoretisk ytelse øker. Den burde stå nesten rett opp, mener Aarønæs. Derav navnet Viagra-kurve. Han understreker at det er store individuelle forskjeller mellom aktørene.

TimeGlass har ikke foreløpig kunnet se noen klare forskjeller mellom de ulike bredbåndteknologiene. Årsaken er ifølge Aarønæs at det er andre kriterier som teller mer. Deriblant kundetetthet rundt nodene og cacheing.

– Det viktigste vi kan se ut av de første målingene er at det ikke går så fort som du tror på privatmarkedet. Seinere vil vi se på bedriftsmarkedet. Jeg er litt spent på om vi vil få se store kvalitetsforskjeller mellom aksess til bedriftsmarkedet og privatmarkedet. I bedriftsmarkedet vil det være andre kriterier som er viktige, og en annen belastning på aksessen, sier han.

Innhold

FaktaRapporten TimeGlass Bredbånd er en måling av bredbåndaktørenes aksesser mot de mest populære nettstedene i Norge. Seinere vil den også måle mot de mest populære sitene i utlandet for derigjennom å belyse kvaliteten på bredbåndleverandørenes linjer mot utlandet.

Målingene er myntet på privatmarkedets behov og utført i tidsrommet mellom kl. 1800 og 2400.

I noenlunde sammenliknbare tester av Telenor ADSL, UPC og NextGenTel har de tre oppnådd snittmålinger på henholdsvis 63, 41 og 70 prosent av den teoretiske ytelsen.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse